Logo Muzeum Narodowe w Lublinie
Loading...

Twój koszyk jest pusty

Z Regulaminu sprzedaży biletów online w Muzeum Narodowym w Lublinie:

"Kupującym nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (zgodnie z art. 38 pkt. 12) ww. ustawy, z uwagi na fakt, iż dotyczy ona świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi w oznaczonym dniu lub okresie świadczenia usługi."

Regulamin sprzedaży biletów online w Muzeum Narodowym w Lublinie